Karavany, otypování starších přívěsů a karavanů

Nabízíme provedení otypování starších přívěsů (nákladních přívěsů, lodních přepravníků, autopřepravníků pojízných stánků občerstvení aj.) a karavanů, bržděných i nebržděných a vystavení technického průkazu – čistopisu.

Zákazník provede pouze přihlášení přívěsu nebo karavanu na svoje jmémo na příslušném registru vozidel, stejně jako při koupi nového přívěsu nebo karavanu.

Zajistíme výše uvedené legislativní náležitosti i u přívěsů a karavanů, které nesplňují podmínky pro vložení do evidence vozidel z důvodů stáří, nemají hromadné schválení v příslušném státě Evropské unie, nebo nejsou vybaveny původním technickým průkazem a doklady (ztráta technického průkazu, přívěs nebo karavan byl již odhlášen z evidence). Přívěsy a karavany mohou být zakoupeny v tuzemsku, nebo kdekoli v Evropské unii, včetně Holandska a Velké Británie.

V případě přívěsů dovezených z USA, zejména přepravníků lodí, provedeme kompletní přestavbu přívěsu (přestavba podvozkové části a elektroinstalace) a následnou technickou prohlídku a vystavení technického průkazu.

V rámci otypování přívěsů a karavanů provedeme veškeré technické úpravy a dovybavení přívěsů dle platných technických norem a předpisů, zpracování technické dokumentace přívěsu, v případě karavanu provedene potřebné revize elektroinstalace a rozvodů plynu, provedeme první technickou prohlídku na akteditované stanici technické kontroly a zajistíme vystavení platného technického průkazu.

Ceny otypování přívěsů a karavanů:

přívěs kategorie O1 (nebržděný přívěs)
8.400 Kč + DPH

přívěs kategorie O2 (bržděný přívěs)
8.700 Kč + DPH

karavan kategorie O1 bez rozvodů plynu, elektrorozvodů 240V
8.400 Kč + DPH

karavan kategorie O2 bez rozvodů plynu, elektrorozvodů 240V
8.700 Kč + DPH

karavan kategorie O1 nebo O2 s elektrorozvodem 240V
10.200 Kč + DPH

karavan kategorie O1 nebo O2 s elektrorozvodem 240 V a rozvodem plynu
11.700 Kč + DPH

Daň z přidané hodnoty pro tyto služby činí 20%

Případné provedení technických oprav podvozkové části, dovybavení přívěsů a elektroinstalace je účtováno na základě rozsahu těchto prací a spotřebovaného materiálu smluvní cenou.