Půjčovna nafukovací motorové čluny Kladno

Půjčovna nafukovacích motorových člunů, nabízíme zapůjčení člunu s motorem na Vaši dovolenou, za bezkonkurenční ceny, nejlevnější půjčovné v České republice.

Nafoukněte člun, nasedněte, vyplujte k ostrůvkům u pobřeží
a přeplněné pláže zanechte svému osudu

Je to tak snadné. Pro splnění této představy si nemusíte komplet člunu a motoru hned pořizovat a následně, po skončení dovolené se o něj nadále starat přemýšlet, kde ho uskladníte. Celý komplet Vám rádi zapůjčíme. Nabízíme zapůjčení člunů délky 3m pro maximálně 4 osoby, se závěsným motorem s výkonem 5PS (3,9kW), nebo i jednotlivě. K řízení těchto člunů není potřeba Průkaz vůdce rekreačního plavidla. Celý komplet je snadno přepravitelný osobním autem a to i s ostatními zavazadly.

Řád půjčovny

  • Při zapůjčení věcí je zákazník povinen se prokázat libovolnými dvěma doklady totožnosti (občanský nebo řidičský průkaz, cestovní pas), nebo jedním dokladem totožnosti a rodným listem.
  • Kauci na zapůjčené věci a zálohu na půjčovné ve výči 10% půjčovného je zákazník povinen složit nejpozději před zapůjčením věcí. Kauce na zapůjčení celého kompletu (člun + závěsný motor + příslušenství) činí 25.000,- Kč, na zapůjčení samotného motoru 15.000,- Kč a slouží jako jistina na zapůjčené věci a jako případná náhrada způsobených škod nebo ztráty zapůjčených věcí.
  • Zákazník je povinen dbát na řádné užívání zapůjčených věcí tak, aby nedošlo k jejich poškození, zcizení a jiné újmě. Je zakázáno člun přetěžovat, užívat jej k jiným účelům než je určen a dále jej půjčovat. V případě odcizení, vážného poškození nebo ztrátě zapůjčených věcí je zákazník povinen okamžitě informovat půjčovnu.
  • Zapůjčené věci jsou zákazníkovi předvedeny v provozuschopném stavu a je seznámen s obsluhou závěsného motoru, používáním správného paliva a oleje i celého kompletu. Do smlouvy o zapůjčení věcí je zaznamenán stav a počet oprav, případně jiné poškození zapůjčených věcí. Zákazník je povinen požívat poze olej do paliva, který je mu předán půjčovnou. Tento olej hradí po vrácení kompletu nebo motoru pouze ve výši spotřebovaného množství dle platného ceníku.
  • Při vrácení zapůjčeného kopletu je provedeno přezkoušení funkčnosti a po odečtení zůstatku půjčovného je zákazníkovi vrácen zbytek kauce. V případě poškození nebo ztráty zapůjčených věcí je tato škoda odečtena ze složené kauce a zákazníkovi písemně vyúčtována.
  • Zapůjčení věcí je třeba předem rezervovat. Rezervační poplatek činí 10% půjčovného, a po vrácení věcí je odečten z celkové částky půjčovného. V případě nevyzvednutí věcí rezervační poplatek propadá ve prospěch půjčovny.

Telefonní číslo pro nahlášení ztráty nebo vážného poškození 777 805 285.